Naše služby

Kalibrace tlakoměrů

Nabízíme kalibraci, opravy a seřízení  deformačních tlakoměrů v rozsazích od 0-do 2,5 MPa. Po provedené práci je vystaven kontrolní list měřidla a list o návaznosti našeho etalonu. Je-li tlakoměrů více,  je vystaven souhrnný list s uvedením veškerých dat a umístěním tlakoměrů a to na každý provoz samostatně .Pokud tlakoměr nelze opravit nebo by byla oprava finančně náročná, můžeme jej nahradit novým. 

 

Kalibrace teploměrů

Kalibrované měřidlo musí vyhovovat své třídě přesnosti. Pokud nevyhovuje, je opraveno nebo vyřazeno a nahrazeno vyhovujícím. Vše je předem dohodnuto se zákazníkem. Po provedené práci je vystaven kontrolní list měřidla. Je-li teploměrů více,  je vystaven souhrnný list s uvedením veškerých dat a umístěním teploměrů a to na každý provoz samostatně .

 

Kalibrace pojistných ventilů

Opravujeme a seřizujeme pojistné ventily od DN 6 do DN 100 a to do 2,5 Mpa . Po opravě a seřízení je vystaveno osvědčení o pojistném ventilu včetně provedených zkoušek, typu, výrobního čísla, nastavení otevíracího přetlaku, umístění, čísla plomby a datumu.